Erkende leerbedrijven:

Een erkend leerbedrijf voldoet aan de criteria om een leerling te mogen opleiden. Zo heeft het bedrijf onder andere een opgeleide leermeester in dienst en stelt het tijd en materiaal beschikbaar voor het uitoefenen van een opleiding.

Leermeester:
Vakman die de hem toevertrouwde deelnemer(s) begeleidt. Hij is in het bezit van een vakdiploma minimaal vakopleiding niveau 3 van de betreffende opleiding of heeft daarmee vergelijkbaar kennis- en ervaringsniveau of heeft circa vijf jaar ervaring in de vakrichting waarvoor wordt opgeleid. De leermeester doet beroepshandelingen voor, geeft aanwijzingen en praktijkopdrachten en beoordeelt de presentaties van de deelnemer(s). Hij geeft functioneel leiding aan de begeleidend vakman en is grotendeels productief werkzaam. De leermeester staat voor zijn technische en productieve activiteiten onder zijn leidinggevende. Voor zijn opleidingsactiviteiten valt hij, indien aanwezig, onder de opleidingsco÷rdinator. Het bedrijf stelt de persoon die optreed als leermeester in staat binnen zes maanden de leermeestercursus van Fundeon te volgen. De leermeester is in het bezit van een geldig leermeester certificaat.

Praktijkbegeleider:
De praktijkbegeleider is functionaris bij een bedrijf die de hem toevertrouwde deelnemers begeleidt en instrueert en praktisch opleidt in de werkzaamheden. Hij beoordeelt de gemaakte opdrachten en het functioneren van de deelnemer in het kader van de beroepspraktijkvorming. Hij is productief werkzaam. Deze functionaris is in het bezit van een diploma voor het beroep dat hij uitoefent of moet meer dan vijf jaar ervaring hebben in de vakrichting waarvoor wordt opgeleid en in het bezit zijn van een geldig certificaat van de praktijkbegeleiderscursus.

Leerbedrijven, alle rietdekkersbedijven

Download:

hier de folder "leermeester worden ?".

hier de folder "word erkend leerbedrijf".